GymFed Volharding Berchem nieuws

Naar aanleiding van de Veiligheidsraad afgelopen maandag 27 juli en de verwarring inzake de sportsector kunnen we onze clubs meegeven dat de regels voor de sportsector zoals gecommuniceerd op 1 juli, voorlopig, behouden blijven.

Het coronavirus kent een heropflakkering, daarom kwam de Veiligheidsraad op maandag 27 juli opnieuw bijeen. Na verwarring in de communicatie kunnen we intussen aangeven dat de maatregelen voor de sportsector voorlopig ongewijzigd blijven, er komt wel een halvering van publiek bij sportactiviteiten. Voor de provincie Antwerpen gelden striktere maatregelen.

De regels zoals gecommuniceerd op 1 juli blijven, voorlopig, behouden:

  • Sportbubbel van 50 personen
  • Sporten kan in georganiseerd verband
  • In je sportbubbel is het toegestaan om de sporters te helpen en wordt onderling contact toegelaten
  • HygiĆ«neregels blijven essentieel

Ook de jeugd- en sportkampen kunnen dus volgens de geldende protocollen blijvend georganiseerd worden. Hiernaast wordt registratie van de sporters verplicht. In alle openbare gebouwen geldt een mondmaskerplicht. Deze verplichting geldt ook outdoor op private of publieke druk bezochte plaatsen, bepaald door de bevoegde lokale overheid.

Het aantal toeschouwers bij sportactiviteiten wordt wel beperkt. Een maximum van 100 toeschouwers binnen of 200 toeschouwers buiten wordt, mits het volgen van de veiligheidsprotocollen, toegelaten. Er geldt eveneens een mondmaskerplicht voor de toeschouwers van al deze sportwedstrijden en -evenementen.

Provincie Antwerpen

De lokale overheid kan strengere regels opleggen, wat het geval in de provincie Antwerpen is. Hier worden strengere veiligheidsmaatregelen genomen welke eveneens invloed hebben op de sportsector. In de hele provincie zijn individuele contactsporten, waaronder ook acro, niet toegelaten. Ploegsporten zijn verboden voor volwassenen. Ook het helpen van sporters en bijstaan tijdens trainingen in deze regio is dus niet toegestaan.

Blijf veilig sporten!

Als federatie roepen we alle clubs en leden op om zoveel mogelijk sportactiviteiten outdoor te organiseren en zoals steeds de afstandsregels, conform de opgestelde protocollen, te respecteren. In deze situatie zijn het de clubverantwoordelijke van elke individuele club die het best geplaatst zijn om te oordelen of het al dan niet aangewezen is om de plaatselijke activiteiten te laten doorgaan. Als federatie willen we onze clubs en leden maximaal ondersteunen in deze periode.

Gymfed volgt de communicatie verder op en communiceert de mogelijke wijzigingen via haar kanalen.

Bron: gymfed.be - Delphine Gosseye

Deel dit bericht