Volharding Berchem profileert zich als een recreatieve sportvereniging die steunt op drie pijlers: kwaliteit, teamwork en een prima sfeer.

Wij bieden daarom aan sportievelingen van alle leeftijden de kans om zich bij ons op turnvlak te komen uitleven: van peuters… tot volwassenen.  Daarnaast vinden bij 1-2-Dance en Tumbling respectievelijk dansfanaten en liefhebbers van sprongreeksen op de lange mat hun gading, en bij Acro komen de turners zonder hoogtevrees dan weer aan hun trekken… Ons Demoteam ten slotte combineert al deze disciplines in een mooie choreografie.

We streven kwaliteit na in onze interne organisatie en clubwerking, onder de vleugels van GymFed, de Gymnastiekfederatie van Vlaanderen.

Algemene informatie Turnkring Volharding Berchem

Naam: Turnkring Volharding Berchem vzw
Adres: Bikschotelaan 134 – 2600 Berchem
Telefoon: 0495 99 95 60
E-mail: info@volhardingberchem.be
Website: www.volhardingberchem.be
IBAN: BE71 0682 2362 8069
Facebook: www.facebook.com/volharding.berchem
Instagram: www.instagram.com/volhardingberchem
Bereikbaar met: Bus 33, 51, 52, 53

De jaren stillekes

Volharding Berchem werd opgericht in 1920, een periode waarin heel wat turnkringen het levenslicht zagen. In de loop der jaren verhuisde onze uitvalsbasis van het oude Berchem (toen nog “binnen de muren”) naar Groenenhoek.

Ons ledenaantal is de laatste decennia bezig aan een mooie klim.

Lees ons longread clubgeschiedenis artikel

Ledenaantal Turnkring Volharding Berchem

Onze missie

Volharding Berchem profileert zich als een recreatieve sportvereniging die steunt op drie pijlers: kwaliteit, teamwork en een prima sfeer.

Wij bieden daarom aan sportievelingen van alle leeftijden de kans om zich bij ons op turnvlak te komen uitleven: van peuters… tot volwassenen. Daarnaast vinden bij 1-2-Dance en Tumbling respectievelijk dansfanaten en liefhebbers van sprongreeksen op de lange mat hun gading, en bij Acro komen de turners zonder hoogtevrees dan weer aan hun trekken… Ons Demoteam ten slotte combineert al deze disciplines in een mooie choreografie en waagt zich hiermee in het wedstrijdcircuit.

Je vindt een korte voorstelling van al onze groepen op deze website.

We streven kwaliteit na in onze interne organisatie en clubwerking, onder de vleugels van GymFed, de Gymnastiekfederatie van Vlaanderen.  Volharding Berchem beschikt over het Q4Gym-kwaliteitslabel. Een training wordt altijd geleid door een VTS-Bloso-gediplomeerde lesgever. Sinds 2009 werken we nauw samen met de jeugdsportcoördinator gymnastiek van de stad Antwerpen, waardoor we onze jeugdwerking nog verder willen verbeteren. Onze trainers volgen jaarlijks bijscholingscursussen en ook van onze gymnasten verwachten we een grote inzet, tijdens elke les.

Dat teamwork en een goede sfeer belangrijk zijn, merken onze turners elke week in de zaal. Maar ook daarbuiten proberen we dit uit te dragen en uit te stralen.

In ons clublokaal kunnen de volwassenen na de les gezellig bijpraten, genietend van een verdiend drankje. Op woensdagnamiddag, tijdens de lessen van Peuters, Kleuters en Bengels, is deze gezellige ruimte eveneens geopend. Dit is dan ook het moment waarop mama’s en papa’s (en oma’s en opa’s) eens rustig kunnen genieten van een drankje, intussen verhalen uitwisselend over hun kleinste deugnietjes.

Deze vriendschapsbanden aanhalen, kan natuurlijk ook tijdens alle randactiviteiten die we organiseren. Zo is er het jaarlijkse bezoek van Sint en Piet en de Kerstman, een echte Paaseierenzoektocht… en nog zoveel meer!

Start met sporten bij Volharding Berchem

Vol ongeduld om te komen sporten bij Turnkring Volharding Berchem? Wij informeren je even over alle mogelijkheden zodat alles vlot kan verlopen.

De club heeft twee takken waar je kan komen sporten: recreatief en selectie. Iedereen is welkom bij onze recreatieve afdelingen en dit al vanaf 2,5 jaar. Vanwege reglementering is het niet mogelijk om kindjes jonger dan 2,5 jaar te laten sporten bij Turnkring Volharding Berchem. Maar wij kijken enorm uit zodra je de eerste stappen zet binnen onze club.

Binnen de selectie tak kan je enkel komen trainen nadat je een selectieproef hebt afgelegd. Een maand voor en/of na de grote zomervakantie organiseren onze selectie-afdelingen try-out weken. Iedereen is van harte welkom tijdens de try-out weken. Wil je inspringen bij een selectie-afdelingen, maar het seizoen is al bezig? Wij staan steeds open voor jou talenten. Neem gerust contact met ons op en wij brengen jou in contact met de trainers. De exacte datums van de try-out weken vind je binnenkort hier terug.

Even komen proberen vooraleer je je inschrijft?
Kom gerust langs bij de recreatieve afdeling waar je graag wil gaan trainen. Je moet ons niet verwittigen. Meld je wel 10 minuten voor aanvang aan bij de afdeling waar je graag wenst te proberen. Volharding Berchem biedt elk nieuw lid één gratis proefles aan per afdeling. Nadien kan je beslissen om je online in te schrijven. Hou er wel rekening mee dat sommige afdelingen snel volzet zijn.

Inschrijven bij Volharding Berchem

Wanneer starten de inschrijvingen voor het nieuwe seizoen?
De online inschrijvingen voor het nieuwe seizoen starten op 1 juli voor huidige leden. Vanaf 1 augustus zijn de inschrijvingen open voor iedereen. Reserveren is helaas niet mogelijk.

Een afdeling is volzet. Kan ik mij nog inschrijven of op een wachtlijst plaatsen?
Zeker! Om de kwaliteit van de trainingen te garanderen, werken wij met een maximum toegelaten leden. Hierdoor zijn sommige afdelingen volzet.

Het is mogelijk om je op een wachtlijst te zetten gedurende het seizoen. Indien er dan een lid zijn lidmaatschap wijzigt of annuleert, contacteren wij je en kan je inspringen middenin het sportseizoen. Er is echter geen wachtlijst van toepassing bij de start van de inschrijvingen. De inschrijving is enkel bevestigd zodra de betaling is ontvangen. Betalen kan via het online inschrijvingssysteem = onmiddellijke bevestiging of betaling via overschrijving +/- 3 werkdagen na transactie.

Het sportseizoen is al bezig. Kan ik mij nog inschrijven?
Ja, natuurlijk! Het hele seizoen door kan je instappen bij Volharding Berchem.

Krijg ik korting op het lidgeld als ik me later inschrijf?
Begin je te trainen vanaf 1 februari? Dan wordt het afdelingslidgeld gehalveerd. Het basislidgeld blijft echter ongewijzigd.
Bijvoorbeeld: voor de Bengels is het normale afdelingslidgeld €30,00. Vanaf 1 februari wordt dat slechts €15,00. In dit geval wordt de totaalsom €50,00 (basislidgeld) + €15,00 (afdelingslidgeld) = €65,00.

Lidgeld

Volharding Berchem is een club met een visie. Een van de visie-elementen is: sport toegankelijk maken en houden voor iedereen. Lidgeld is een aspect hiervan. We houden het lidgeld zo laag mogelijk, maar bieden wel een training van uitstekende kwaliteit, dagelijks geleid door Bloso-VTS-gediplomeerde trainers. Dit kan je ook zien aan de behaalde wedstrijdresultaten en het verworven Q4Gym-kwaliteitslabel.

Lidgelden zijn geldig voor één seizoen.

Stap voor stap

Je kan kiezen tussen volgende lidmaatschappen: Gymnast en daarbij horende afdeling(en) of Vrienden Van (steunende leden). Dit is het basislidgeld, verplicht eenmalig te betalen.

GYMNAST

Lidmaatschap gymnast is de eerste stap naar je eerste trainingen.
Het basislidgeld (€50) in verplicht éénmalig per seizoen.

€50
+
AFDELINGSLIDGELD

VRIEND VAN

Wordt Vriend van en steun onze club. Daarbovenop ontvang je als Vriend van één Gym-Event toegangsticket gratis.

€25

Basislidgeld

Het basislidgeld is een eenmalige bijdrage tot het lidmaatschap “Gymnast”.

Je betaalt dus per seizoen één keer €50,00 ongeacht het aantal afdelingen waarin je traint.

Voorbeeld 1: Train je bij de Bengels? Dan betaal je één maal €50,00 (basislidgeld) plus €30,00 afdelingslidgeld Bengels = €80,00
Voorbeeld 2: Train je bij de Bengels en Precompetitie? Dan betaal je één maal €50,00 (basislidgeld) plus €30,00 afdelingslidgeld Bengels plus €45,00 afdelingslidgeld Precompetitie.

Afdelingslidgeld

Aan elke afdeling waarbij je wenst te trainen, is afdelingslidgeld verbonden. Wens je te trainen bij meerdere afdelingen, dan tel je alle afdelingslidgelden op. Schrijf je online in en alles wordt voor jou berekend. Handig, toch?

Bekijk de lidgelden per afdeling
Gymtastisch sporten, daar staan we voor

Gezond sporten en het creëren van een ethisch sportklimaat zijn belangrijke beleidsdoelstellingen in het huidige Vlaamse sportbeleid. Wij zetten in op een verantwoord en veilig klimaat binnen de club en zorg dragen over de integriteit van de leden. Elke persoon die ervaart dat zijn of haar integriteit binnen de club wordt bedreigd kan contact opnemen met: Dana Pynaerts, Sylvia Vennekens, Frank Kouwijzer of Yvonne Dekoker. Zij staan in om elke klacht te bespreken, te behandelen en je integriteit te vrijwaren. Je kan hen bereiken via info@volhardingberchem.be.

Ongeluk zit in een klein hoekje

Wanneer je tijdens de turnles of je heen- en terugreis naar de turnzaal slachtoffer bent van een ongeval met lichamelijke letsels, dan vraag je aan je lesgever een ongevalaangifteformulier.

Deze aangifte moet je, ingevuld en ondertekend door je lesgever, behandelende arts en getuigen, binnen de 24 uur bezorgen aan het secretariaat. Dit kan digitaal via info@volhardingberchem.be of verzend de aangifte per post naar: Yvonne Dekoker – Itegembaan 18 bus 3 – 2590 Berlaar.

Je ongevalaangifte wordt dan onmiddellijk overgemaakt aan de verzekeraar die je persoonlijk zal aanschrijven met mededeling van je dossiernummer.

Aan de +15-jarigen vragen we om tijdens de turnles steeds de kids-ID- kaart of identiteitskaart mee te brengen. Bij een eventueel ongeval met overbrenging naar het ziekenhuis vergemakkelijkt dit de opname. Onkosten van doktersbezoek, behandeling in het ziekenhuis, geneesmiddelen, enz. kan je dan rechtstreeks opsturen naar de verzekeringsmaatschappij. Neem steeds fotokopieën van alle onkostenformulieren die je doorstuurt.

Verzekering GymFed

Sinds juni 2011 werkt de Gymnastiek Federatie Vlaanderen samen met Ethias verzekeringen.

De bijdrage voor deze verzekering is in het lidgeld begrepen. De volledige polis vind je op de www.gymfed.be. We lichten hier het gedeelte “verzekering voor persoonlijke ongevallen (PO)” uit de polis toe.

Bij welke activiteiten ben je verzekerd?

  • Trainingen, demonstraties, oefeningen, kampioenschappen, competities, vriendschappelijke en andere wedstrijden, verplaatsingen, reizen, en activiteiten waarbij het publiek betrokken wordt (kerstmarkt, fuif, …).
  • Het normale traject van je verblijfplaats naar de plaats waar de activiteiten plaatsvinden, en omgekeerd. En dit met alle vervoermiddelen “te lande” (te voet, fiets, auto, …).
    Als deelname aan een activiteit een ander vervoermiddel vraagt (vb. vlucht bij buitenlandse activiteit), dan geldt de dekking vervoermiddelen te water, op zee en in de lucht.
Uitgebreid overzicht polissen
Raad van Bestuur

Turnkring Volharding Berchem is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw).
De club wordt geleid door de Raad van Bestuur.

Technisch coördinator recreatieve gymnastiek

Technisch coördinator wedstrijdgymnastiek

Financieel directeur

Secretariaat – ombudsvrouw

Human-Resources

Strategisch coördinator

Public Relations – Sponsoring

Kwaliteitscoördinator

Voorzitster Clublokaal

Notulist Raad van Bestuur

Ombudsman

Lid

Lid

Bo Bessemans

Inge Verloo

Ronny De Bie

Yvonne Dekoker

Nancy Rodriguez

Robert Bosiers

Glenn Kips

Dirk Van den Heuvel

Ann Huylebroeck

Ilse Ledure

Frank Kouwijzer

Jonathan Duyols

Marijke Vloeberghs

Contacteer ons

U gaat akkoord met het privacybeleid.

Tussenkomst mutualiteit en district

Vrijwel iedereen die aangesloten is bij een mutualiteit, kan een tussenkomst bekomen van het betaalde lidgeld aan de sportclub.

Mutualiteit

Normaal gezien krijg je het document om terugbetaling van jouw mutualiteit te bekomen per mail toegestuurd. Niet ontvangen? Stuur dan zeker een mail naar info@volhardingberchem.be.

Tegemoetkoming district

Ook enkele Antwerpse districten delen graag in de kosten. Via deze link kan je meer informatie bekomen:

Heeft u het statuut ‘verhoogde tegemoetkoming’ en kunt u geen beroep doen op de vrijetijdstoelage van het OCMW? Dan kan u eenmaal per kalenderjaar een financiële bijdrage van maximum 100 euro krijgen.

Onze adressen op een rij

Turnzaal Groenenhoek
Bikschotelaan 134
2600 Berchem

Turnzaal Fruithof
L. Vissenaekenstraat 2
2600 Berchem

Turnzaal Deurne
Drakenhoflaan 160
2100 Deurne

Danszaal Morstel
Gasthuishoeven 2
2640 Mortsel

Turnhal De Sterre
Drabstraat 47
2640 Morstel