Bescherming van integriteit Volharding Berchem

Naar aanleiding van de recente getuigenissen van enkele (oud-)gymnasten over fysieke en mentale mishandeling en pesterijen tijdens hun topsportcarrière willen wij duidelijk maken dat er bij Turnkring Volharding Berchem absoluut geen ruimte is voor dergelijke praktijken.

Onze club hecht veel belang aan een pedagogisch en ethisch verantwoorde sportomgeving. Wij zetten in op een verantwoord en veilig klimaat binnen de club en zorg dragen over de integriteit van de leden. Elke persoon die ervaart dat zijn of haar integriteit binnen de club wordt bedreigd kan contact opnemen met: Dana Pynaerts, Sylvia Vennekens, Frank Kouwijzer of Yvonne Dekoker. Zij staan in om elke klacht te bespreken, te behandelen en je integriteit te vrijwaren. Je kan hen bereiken via info@volhardingberchem.be.

Deel dit bericht