verhoogde tegemoetkoming Volharding Berchem gymnastiek

Volharding tracht zijn lidgelden zo laag mogelijk te houden om er zo voor te zorgen dat we iedereen kwaliteitsvolle gymnastiek en dans kunnen aanbieden ongeacht zijn of haar financiële situatie. Dit maakt deel uit van onze sociale doelstelling waarbij we ons ook al jaren openstellen voor iedereen ongeacht, ras, afkomst, gender,...

Om dit mede mogelijk te maken kennen we een korting op het lidgeld en eventuele stages toe van 30% voor een recreant en 50% voor een wedstrijdgymnast met het VT (verhoogde tussenkomst) statuut of die zich in een schuldbemiddeling bevindt. Als de gymnast nog niet zelfstandig woont, wordt de situatie van de ouders bij wie hij of zij woont, in aanmerking genomen.

We kunnen deze korting niet onmiddellijk in het inschrijvingssysteem opnemen. Denkt u in aanmerking te komen voor deze korting? Dan moet de gymnast(e) nog eerst op de gewone wijze via de website ingeschreven worden en het volledige lidgeld betaald worden. U stuurt nadien een mailtje naar lidgelden@volhardingberchem.be met een kopie of foto van een recent kleefbriefje van de mutualiteit en onderaan de verklaring dat de informatie die u verstrekt op eer en geweten correct is. Indien u een schuldbemiddeling hebt laat u de schuldbemiddelaar contact opnemen met ons via voornoemd mailadres. Na controle van uw aanvraag wordt de korting gestort op de bankrekening waarmee u het lidgeld betaalde.

Heeft u nog vragen? Dan kan u die altijd stellen via het vermelde mailadres of via 0476 991 318.

Deel dit bericht