Om de tegemoetkoming van sportcheques en mutualiteit tijdig te ontvangen, vragen wij uitdrukkelijk om alle nodige documenten in de postbus Bikschotelaan 134 te steken. De postbus bevindt zich naast de inkomdeur van de turnkring. Dit zorgt ervoor dat de post tijdig het secretariaat bereikt en de tegemoetkoming geregeld kan worden.

Een sportcheque kan slechts één maal per kalenderjaar worden aangevraagd en moet tijdens het betreffende kalenderjaar ons secretariaat tijdig bereiken voor de verwerking hiervan. Met andere woorden: een sportcheque voor 2018 kan niet meer verwerkt worden in 2019.

Eveneens kan je de documenten (sportcheques en mutualiteit) per post verzenden naar Itegembaan 18 bus 3 , 2590 Berlaar.

Ter herinnering: wat te doen bij een sportongeval (verzekeringspapieren)?

Wanneer je tijdens de turnles of je heen- en terugreis naar de turnzaal slachtoffer bent van een ongeval met lichamelijke letsels, dan vraag je aan je trainer een ongevalaangifteformulier.

De trainer vult het ongevalformulier van de GymFed in en ondertekent dit.

Zowel de trainer als het slachtoffer (of ouder) worden verzocht het medisch attest dat ingevuld wordt door een dokter te ondertekenen.

Beide documenten moeten binnen de 5 dagen aan Yvonne Dekoker bezorgd worden.  Dit kan door ze bij voorkeur in te scannen en via mail (info@volhardingberchem.be) te bezorgen of ze via de post naar haar te versturen (Itegembaan 18 bus 3 , 2590 Berlaar).

Een kopie van de aangifte en het attest kan je best zelf bijhouden in geval van betwisting of in geval van verlies van poststukken.